AktuellT
verkligheten i dag

KALIX 9 OKTOBER, 2020

"Jag upplever en passivitet, det går inte att blunda och lägga sig och sova. Vi kan inte säga att tiaminbristen inte är farlig, vi ser mycket som dör ut. Vi måste agera", säger Börje Salming. Foto: JOHANNA LUNDBERG / ARKIV
"Jag upplever en passivitet, det går inte att blunda och lägga sig och sova. Vi kan inte säga att tiaminbristen inte är farlig, vi ser mycket som dör ut. Vi måste agera", säger Börje Salming. Foto: JOHANNA LUNDBERG / ARKIV

Bröderna Salming uppmanar att agera på tiaminbristen

Bröderna Salming vänder sig till regeringen. "Vi måste
agera", säger Börje Salming som kräver krafttag mot
tiaminbristen.  Börje Salming är redo att börja jobba med stiftelsen "Stiftelsen för analytisk och biokemisk dedikerad ekologisk forskning" som grundats av bröderna Salming. Syftet
är att stötta forskningen om tiaminbristen, vitamin B1, hos djur och natur. En brist som konstaterats av flera forskarteam i Amerika och i Sverige.

KALIX 9 OKTOBER, 2020

Forskarteam larmar om bristen på B-vitaminet, tiamin.
Lennart Balk, professor och biokemist vid Stockholms universitet arbetade under många år med forskning kring miljögifter och cancer. På 1990-talet ändrades fokus, till tiamin.
– Vi arbetar på cellnivå, de flesta numer arbetar med hela organismen, fågeln, människan, säger Lennart Balk.
Han säger att det är en förklaring till varför lösningen på exempelvis laxproblematiken står stilla.
 

Tiaminbristen märks på djur och natur

"Jag är bekymrad, det behövs mer forskning och åtgärder" säger Stig Salming. Foto: Linda Danhall
"Jag är bekymrad, det behövs mer forskning och åtgärder" säger Stig Salming. Foto: Linda Danhall

KALIX 9 OKTOBER, 2020

Lennarth Olofsson stötte på 35 döda och sjuka laxar på 600 meters promenad. Foto: Lennarth Olofsson
Lennarth Olofsson stötte på 35 döda och sjuka laxar på 600 meters promenad. Foto: Lennarth Olofsson

Sjuka laxar kantar stRänderna-
längre norrut än tidigare

Nu ska laxen vara som starkast. "Istället dör den", säger
Kari Laukanen, från nätverket Save the Baltic salmon. Nu är tiden när laxen vandrar uppåt i älvarna för att leka och lägga sin rom. Nu ska laxen vara som starkast för att klara strapatserna upp för älven. Men många laxar är sjuka och orkar inte fram till lekplasterna, de dör med nästa generation lax i bukhålan.
Från flera håll och även mer norrut än tidigare, larmas det åter om mängder av sjuka laxar. I dagarna tog fiskare Lennarth Olofsson en promenad i Kotisuando, en mil nedströms från
Tärendö.
– På en sträcka på 600 meter träffade jag på 36 döda eller halvdöda laxar. Jag har filmat och tagit bilder. Det är så att man vill gråta, vi ser det här hemska men ingenting görs. Vilken
fruktansvärd pina dessa fantastiska fiskar får utstå i väntan på döden, säger Lennarth Olofsson.

TÄrendö 8 oktober, 2020

Nytagna bilder som illustrerar den nu pågående laxdöden i Kalixälvens vattenområde, Norrbotten. Här visas att den döende laxen var på väg för att fortplanta sig under de kommande veckorna. Bukhålan är full med rom under utveckling för leken, som tydligt kan observeras i den öppnade fisken. Vid den här tiden skall ovulering (ägglossning) ske i dessa individer och eftersom det är kopplat till honornas försök att föra över ytterligare nödvändigt tiamin till äggen för embryot och laxlarvens utveckling, från deras egen kropp med alldeles för låg koncentration och mängd tiamin, så blir dom mycket sjuka och dör. Detta är ett fenomen som kan observeras i många laxälvar med tiaminbrist att de just före leken drabbas ytterligare hårt av tiaminbristen. Fiskarna är utsatta för ett stort lidande precis när dom skall försöka säkra artens överlevnad, detta är mycket oroande för artens framtid. Fotograf är Lennarth Olofsson från Tärendö.
 

loading...

Vi nås dessutom av informationen att motsvarande störningar också observeras i Luleälven och i Torneälven mot Finland, i skrivande stund. 

Tärendö 6 oktober, 2020

Fisken kan ses angripen av mycket kraftig svamp-påväxt, högst sannolikt orsakad av ett skadat immunförsvar på grund av brist på vitaminet tiamin, eller vitamin B1, som det också kallas. 
Döda laxar, halvdöda laxar, döda blanka laxar, kunde observeras. 

Filmsekvens av en lax, bland många liknande individer, filmat  av Lennarth Olofsson från Tärendö, Norrbotten. Oktober 6 vid en lokal i Tärendö-älven, belägen cirka 1 mil nedströms Tärendö..

loading...

På en sträcka av ca 500 meter kunde ca. 35 stycken observeras, uppenbart en liten andel av det totala antalet insjuknade fiskar. Dessa fiskar var sannolikt på väg för fortplantning (lek) högre upp i vattendraget några veckor senare, eftersom honorna uppvisade rom i bukhålan.

Fotografen betonar att lidandet för dessa sjuka fiskar med kraftig svamp-påväxt måste vara mycket stort.

Forskningslarm: Torsken i Östersjöområdet drabbad av allvarlig vitaminbrist.

Torsken i Östersjöområdet är mycket allvarligt drabbad av brist på tiamin, vilket ensamt kan förklara artens återgång och de symptom som torsken drabbats av. Det här framgår av en forskningsartikel från Stockholms universitet som nyligen publicerats i den ansedda amerikanska tidskriften PLOS ONE.

se svt:s inslag från januari, 2020

Föreläsning digitalt Lennart Balk

Tiaminbrist